Missie

Goed onderwijs bieden is de reden van ons bestaan en hoe de omgeving ons ook (her)kent. Op onze zes scholen leggen we de basis voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Iedere school legt eigen accenten in het onderwijs, omdat de leerlingenpopulatie, het schoolprofiel en de teams verschillen en er ruimte is eigen keuzes te maken. Als onderwijsstichting streven we ernaar dat al onze scholen de beste versie van zichzelf laten zien.

Visie

Onze visie geeft de richting aan die wij willen volgen op het gebied van:

Leren

Wij maken wereldburgers van onze leerlingen. Door effectief onderwijs, vanuit keuzes met inzichten uit de wetenschap en de onderwijspraktijk.

Organiseren

Binnen de stichting geven we kwalitatief hoogstaand onderwijs.

Professionaliteit

Wij zijn een professionele organisatie en maken onze keuzes vanuit een (wetenschappelijke) onderbouwing. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers zich permanent blijven ontwikkelen.

Verbeteren

Wij durven keuzes te maken en focussen op wat we belangrijk vinden en echt willen.

Ontwikkeling van het kind

We leren de leerlingen vaardigheden die nodig zijn om binnen de maatschappij te kunnen functioneren.

Kernwaarden

De gezamenlijke kernwaarden vormen een belangrijk fundament voor onze manier van werken.

VERTROUWEN

BEVLOGENHEID

AANDACHT

EIGENHEID