Directeur bestuurder

Stichting Wijzer aan de Amstel wordt geleid door directeur bestuurder Ronald Akkerboom. Hij is aanspreekpunt voor de scholen en onderhoudt het contact met stakeholders. Voor beleid of strategie vraagt de directeur bestuurder advies of instemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Aan de Raad van Toezicht vraagt hij goedkeuring voor de begroting en bespreekt met hen meer strategische zaken.

Ronald

Ronald Akkerboom

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van stichting Wijzer aan de Amstel houdt toezicht op de directeur bestuurder en adviseert waar nodig. 

Samenstelling Raad van Toezicht

Monique van der Meer – voorzitter
Jacqueline Kooiman – vicevoorzitter
José Lemmers – onderwijskwaliteit en veiligheid
Mark Bol – financiële audit

raad van toezicht

v.l.n.r. Mark Bol, José Lemmers, Bas van Eekhout en Jacqueline Kooiman
Monique van der Meer ontbreekt

Stafbureau

Het stafbureau ondersteunt de aangesloten scholen op het gebied van onder meer onderwijskwaliteit en beleid, personeel en organisatie, financiën en bedrijfsvoering, huisvesting en facilitaire zaken en PR & communicatie.

Medewerkers stafbureau

Petra Goesten – coördinator Opleiden & Ontwikkeling
Nienke Hoogenstraaten – manager HR
Bianca de Vries –  stafmedewerker Bestuur & Organisatie

Petra

Petra Goesten