Wijzer aan de Amstel heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waar medewerkers, ouders en leerlingen de gelegenheid hebben om mee te denken over beleidszaken, die een bovenschools karakter hebben. De leden van de GMR worden gekozen door de MR leden van de afzonderlijke scholen. De GMR overlegt regelmatig met de directeur bestuurder van Wijzer aan de Amstel en twee keer per jaar met de Raad van Toezicht.

De GMR is bereikbaar via gmr@wijzeraandeamstel.nl

GMR-Reglement

GMR leden per school

Per 1 januari 2024

Marjoleine Hoekstra – leerkracht
Eveline Hogerwerf – ouder

Marjolein van Hoorn – leerkracht | secretaris
Inem Aissaoui – ouder

Tanja Wijnands – leerkracht
vacature – ouder

Iwan de Goeij- leerkracht
Sekhar Lahiri – ouder

Nathalie van den Heuvel – leerkracht
Hester van der Putten – ouder

Brendan van den Ende – leerkracht
Maaike Roseboom – ouder | voorzitter

Vergaderverslagen GMR

Vergaderverslagen 2024

Vergaderverslagen 2023