Wijzer aan de Amstel heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waar medewerkers, ouders en leerlingen de gelegenheid hebben om mee te denken over beleidszaken, die een bovenschools karakter hebben. De leden van de GMR worden gekozen door de MR leden van de afzonderlijke scholen. De GMR overlegt regelmatig met de directeur bestuurder van Wijzer aan de Amstel en twee keer per jaar met de Raad van Toezicht.

De GMR is bereikbaar via gmr@wijzeraandeamstel.nl

GMR-Reglement

GMR leden per school

Per 1 oktober 2022

De Zon

Marjoleine Hoekstra – leerkracht
vacature – ouder

De Vuurvogel

Marjolein van Hoorn – leerkracht | secretaris
Damia Beddouj – ouder

't Startnest

Tanja Wijnands – leerkracht
vacature – ouder

De Springschans

Daan Bartels – leerkracht
Sekhar Lahiri – ouder

De Kwikstaart

Nathalie van den Heuvel – leerkracht
Hester van der Putten – ouder

het Duet

Marcella Bax – leerkracht
Maaike Roseboom – ouder | voorzitter

Vergaderverslagen GMR

Vergaderverslagen  2023

Vergaderverslagen  2022