Onderwijsaanbod

Wijzer aan de Amstel biedt een ruime keuze aan verschillende basisscholen. Ouders en kinderen kunnen zo goed kiezen wat het beste bij hen past. De scholen hebben dus een onderscheidend schoolprofiel, dat aansluit op hun leerlingenpopulatie. Alle scholen bieden gedifferentieerde lessen op verschillende niveaus, gericht op de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen. Kansengelijkheid staat op onze scholen hoog in het vaandel. Voor kinderen van 6-12 jaar van nieuwkomers bieden wij een Internationale Taalklas.

Kwaliteitszorg

Jaarlijks evalueren de scholen de leeropbrengsten die inzicht geven in het niveau van de leerlingen o.a. door middel van toetsen en observaties. Als dat nodig is, bespreken zij in het team en eventueel met het bestuur welke interventies de leeropbrengsten kunnen verbeteren. De uitkomsten van de evaluaties van de verschillende scholen zijn te raadplegen via de Onderwijsinspectie. Wijzer aan de Amstel rapporteert over de resultaten aan de Onderwijsinspectie, de (G)MR en de ouders.

Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie onderzoekt eens in de vier jaar het bestuur en (een deel) van de aangesloten scholen. In dit onderzoek staat de kwaliteit van het onderwijs centraal. Het bestuur geeft sturing aan de onderwijskwaliteit. De scholen moeten ervoor zorgen dat zij hun basiskwaliteit op orde hebben en tevens hun onderwijsambities formuleren en onderbouwen.

Tevredenheidsonderzoeken

Onze scholen evalueren alle beleidsterreinen uit het schoolplan, onder andere door het afnemen van enquêtes onder leerlingen, ouders en medewerkers. Deze enquêtes geven inzicht in hoe de aanpak van de school wordt ervaren en de tevredenheid van de verschillende groepen.