Onderwijsstichting in Uithoorn en De Kwakel

Profiel

Profiel

Identiteit
Wijzer aan de Amstel is een onderwijsstichting waarbij zes scholen in Uithoorn en De Kwakel zijn aangesloten. De stichting verbindt de scholen, medewerkers, teams, leerlingen en ouders. De gezamenlijke kernkwaliteiten zijn aandacht, vertrouwen, bevlogen en eigenheid. De scholen zijn verschillend qua karakter en omvang, maar kennen wel een sterke verbondenheid. Door de relatieve kleinschaligheid van de stichting – 2.000 leerlingen en 200 medewerkers – voelt iedereen zich gezien.  De scholen bezitten een interconfessionele en katholieke grondslag.

Koersplan
Wijzer aan de Amstel is in 2019 ontstaan uit een fusie en heeft als grootste onderwijsstichting een kernpositie in Uithoorn. Sinds de fusie is vooral ingezet op verbinding en gezamenlijke koers. De stichting werkt op dit moment aan het Koersplan 2023 – 2027. Dit plan vormt de basis van waaruit de stichting en de aangesloten scholen zich verder ontwikkelen. 

Kwaliteitszorg
De scholen evalueren alle beleidsterreinen uit het schoolplan, onder andere door het afnemen van enquêtes onder leerlingen, ouders en medewerkers. Deze enquêtes geven inzicht in hoe de aanpak van de school wordt ervaren en in het welbevinden van de verschillende groepen.

Jaarlijks evalueren de scholen ook de leeropbrengsten door midden- en eindtoetsen die inzicht geven in wat de leerling beheerst. Als dat nodig is, bespreken zij mogelijke interventies die de  leeropbrengsten kunnen optimaliseren. In de jaarplannen van de scholen staat welk beleidsterrein zij in het betreffende jaar evalueren. Over de uitkomsten van de evaluaties rapporteert Wijzer aan de Amstel aan het bevoegd gezag, de (G)MR en de ouders. 

Inspectie
Het toezicht van de inspectie is tegenwoordig gericht op scholen waar het risico op onvoldoende kwaliteit het grootst is. De scholen van Wijzer aan de Amstel presteren goed en vallen daarom onder het reguliere basistoezicht van de inspectie.

ANBI
Stichting Wijzer aan de Amstel en de aangesloten scholen hebben de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  

Jaarverslagen

- Jaarverslag 2021
-Jaarverslag 2020
-Jaarverslag 2019