Onderwijsstichting in Uithoorn en De Kwakel

Onze ouders

Onze ouders

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Onderwijsstichting Wijzer aan de Amstel heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waar medewerkers en ouders de gelegenheid hebben om mee te denken over beleidszaken, die een bovenschools karakter hebben. De leden van de GMR worden gekozen door de MR leden van de afzonderlijke scholen.

Reglement GMR 

GMR leden per 1 oktober 2021

NaamFunctieSchoolOuder/Leerkracht
Anoeska van Schie  De ZonLeerkracht
Marjoleine Hoekstra De ZonOuder
Marjolein van Hoorn De VuurvogelLeerkracht
vacature De VuurvogelOuder
Tanja Wijnands 't StartnestLeerkracht
Daniel WolffenspergerVoorzitter't StartnestOuder
Manja HoutmanSecretarisDe SpringschansLeerkracht
Sekhar Lahiri De SpringschansOuder
Nathalie van den Heuvel De KwikstaartLeerkracht
Hester van der Putten De KwikstaartOuder
Marcella Bax het DuetLeerkracht
Maaike Roseboom het DuetOuder
Mia Olthofverslagstafbureau 

 

GMR overleg
De GMR overlegt ongeveer zes keer per jaar met het bestuur van Wijzer aan de Amstel en twee keer per jaar met de raad van toezicht.

Vastgestelde vergaderverslagen schooljaar 2021-2022