Stichting voor interconfessioneel en katholiek onderwijs Uithoorn & De Kwakel

GMR

GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Stichting Wijzer aan de Amstel heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De MR van elke school heeft één ouder en één leerkracht aangewezen om de school in de GMR te vertegenwoordigen.

Leden 

NaamFunctieSchoolOuder/Leerkracht
Anoeska van Schie De ZonLeerkracht
Marloes Verbruggen De ZonOuder
Sandrine Berrerz De VuurvogelLeerkracht
Nick Bergman De VuurvogelOuder
Tanja Wijnands 't StartnestLeerkracht
Daniel Wolffensperger 't StartnestOuder
Manja HoutmanSecretarisDe SpringschansLeerkracht
Ronals BosboomVoorzitterDe SpringschansOuder
Nathalie van den Heuvel De KwikstaartLeerkracht
Hester van der Putten De KwikstaartOuder
Fernand Fens het DuetLeerkracht
Moniek van Oudenallen het DuetOuder
Mia Olthofverslagstafbureau 

Reglement

Reglement GMR

In het reglement van de GMR/MR is geregeld in welke zaken het bevoegd gezag instemming of advies van de (G)MR vraagt.

Vergaderingen

De GMR vergadert c.a. 6 keer per jaar met het bestuur en 2 keer per jaar met de Raad van Toezicht. Hieronder zijn de vastgestelde verslagen ter inzage. Door de coronacrisis en RIVM-maatregelen zijn een aantal geplande vergaderingen in 2020 niet doorgegaan.

Vergadering 26 september 2019

Vergdering 5 november 2019

Vergadering 16 juni 2020

Contact

Mocht u vragen hebben of informatie willen over de GMR, dan kunt u een berichtje sturen naar e-mailadres: gmrwijzer@wijzeraandeamstel.nl.